Hotline: 0948 181 118

SỔ TAY TỪ VỰNG
100 idioms tiếng Anh thông dụng nhất

Nếu bạn đang tìm một cuốn sổ tay chứa các idiom thông dụng nhất, kèm với các ví dụ và video hướng dẫn hữu ích của cô Moon Nguyen - Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng tốt nghiệp tại Mỹ, thì nhất định không nên bỏ lỡ  "Sổ tay Idioms" của MoonESL

Nhận sách ngay

Bạn vui lòng điền thông tin để nhận sách nhé

100+ 

Ví dụ minh họa đi kèm sinh động 

100+

Từ vựng, cụm từ sử dụng trong giao tiếp hàng ngày

100+

Video hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu của cô Moon 

Thông tin liên hệ

Hotline: 0948 181 118

Website: moonesl.vn

Email: expert@moonesl.vn